P O Z I V svim zainteresiranim, a naročito mladim poljoprivrednicima, na radionicu i javnu raspravu koju organizira LAG „IZVOR“ u suradnji s Općinom Mali Bukovec 3. lipnja 2015. (srijeda) u 19,00 sati u vatrogasnom domu u Malom Bukovcu.

 

 

 

Teme radionice i javne rasprave:

 

·         Mogućnosti i usluge Lokalne akcijske grupe

·         Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. s naglaskom na potporu mladim poljoprivrednicima i ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

·         Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s temom „Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća“

 

PROGRAM

 

18,45 - 19,00  okupljanje i prijava

19,00 -19,10  pozdravna riječ                   

19,10 -19,20  LAG i LEADER (Lag “Izvor”)  - Mogućnosti i usluge koje Lokalna

                       akcijska grupa može pružiti civilnom sektoru Općine Mali Bukovec

19,20 - 20,00 Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –

                      2020.  Mjera 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja“  s

                           podmjerama: 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

         6.2. Potpora  ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih

                djelatnosti u ruralnim područjima  6.3. Potpora razvoju

                malih poljoprivrednih gospodarstva  

         6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u

      ruralnim područjima

20,00 - 20,20  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- Sufinanciranja

        energetske obnove obiteljskih kuća (Prolazak kroz ključne stavke  

        natječaja, prikaz potrebnih koraka kod prijave na natječaja , prikaz

        potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj)