Poštovani roditelji, za isplatu jednokratne novčane pomoći potrebno je ispuniti Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći za rođenje djeteta, dostaviti presliku rodnog lista ili izvod iz matice rođenih za rođeno dijete (uz predočenje originala), presliku osobne iskaznice ili domovnice za roditelje/staratelje (uz predočenje originala), Uvjerenje o prebivalištu djeteta (podići na PP Ludbreg) i ispuniti Privolu i Zahtjev te dostaviti u općinski ured osobno ili poštom.

ZAHTJEV

PRIVOLA