Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dva Otvorena javna poziva; "Očuvanje i razvoj tradicijskih obrta" za 2020. godinu te "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu. U nastavku donosimo detalje svakog poziva. 

Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

  • Namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07)
  • Financijska sredstva iz Skupine A namijenjena ulaganju u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganju u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodbi, uređenju i poboljšanju interijera poslovnog i proizvodnog prostora,  uvođenju sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanju i zaštiti intelektualnog vlasništva
  • Financijska sredstva iz Skupine B namijenjena su marketinškim aktivnostima i ulaganjima za izlazak na nova tržišta te edukacijama i stručnom osposobljavanju vlasnika i zaposlenika
  • Najniži iznos potpore iznosi 20.000,00 HRK, najviši iznos potpore iznosi 50.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: za skupinu A odobrava se 100 % iznosa prihvatljivih troškova, za skupinu B ne mogu iznositi više od 20 % ukupno prihvatljivih troškova

Javni poziv otvoren do 28. svibnja 2020.

 

Otvoreni javni poziv za Program  „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu

Otvoreni javni poziv otvoren do iskorištenja sredstva, a najdulje do  27. svibnja 2020. godine

  • Namijenjen korisnicima koji su registrirani kao zadruge
  • Financijska sredstva iz skupine A namijenjena su  ulaganju u unaprjeđenje poslovanja, ulaganju u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganju u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju, ulaganju u razvoj novih proizvoda/usluga, unapređenju i primjeni novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga, prilagodbi, uređenju i poboljšanju poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenju sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanju i zaštiti intelektualnog vlasništva
  • Financijska sredstva iz skupine B namijenjena su stručnom osposobljavanju i obrazovanju, uslugama korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda, marketinškim aktivnostima u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlasku na nova tržišta
  • Najniži iznos potpore iznosi 20.000,00 HRK, najviši iznos potpore iznosi 100.000,00 HRK
  • Intenzitet potpore: za skupinu A odobrava se 100 % iznosa prihvatljivih troškova, za skupinu B ne mogu iznositi više od 30 % ukupno prihvatljivih troškova

Javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, a najdulje do 27. svibnja 2020. 

Više informacija o javnim pozivima možete naći na Internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta https://www.mingo.hr/.