Ukida se mjera napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Varaždinske županije, e-Propusnica je potrebna samo za odlazak na područje druge županije.

O D L U K A