Načelnik je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec.

 

  pdf ODLUKA