U sklopu ovog natječaja organizacije civilnog društva svoje prijave mogu podnijeti za programe – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti u koje se uključen manji broj korisnika te koje se provode na području Općine Mali Bukovec.

Tekst natječaja i popratna dokumentacija dostupa je pod "Natječaji i pozivi"