savjetodavna sluzbaPoslije 1. travnja započeti će zaprimanje zahtjeva za izravna plaćanja za 2015. godinu, zadnji rok za prijavu je 15.05.2015. godine. 

Poslije 1. travnja započeti će zaprimanje zahtjeva za izravna plaćanja za 2015. godinu, zadnji rok za prijavu je 15.05.2015. godine.

Pomoć oko popunjavanja zahtjeva će Vam pružiti djelatnici:

 

Agencije za plaćanja u Varaždinu, Augusta Cesarca 2 (042/660-454,306-350, 300-755),

Hrvatske poljoprivredne agencije u Varaždinu, Zagrebačka 15 (042/212-050, 201-060),

Savjetodavne službe u Varaždinu, Anina 11 (042/301-001, 200-332)i

Savjetodavne službe u Ludbregu, Matije Gupca 6 (042/810-454)

Sa sobom obavezno ponIjeti KORISNIČKO IME I LOZINKU.

 

Minimalna površina za dobivanje izravnih plaćanja je 1ha ukupnih obradivih površina. Koji nemaju minimalnu površinu od 1 ha mogu ostvariti proizvodno-vezanu potporu u stočarstvu ako ona iznosi najmanje 760 kn godišnje.

Prije podnošenja zahtjeva sve promjene oko zemljišta morate prijaviti u Agenciju za plaćanja, a sve promjene oko brojnog stanja stoke na OPG-u u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Svi poljoprivrednici koji imaju posjed veći od 15 ha obavezno se mora javiti u Agenciju za plaćanja da mu se aktiviraju i izračunaju ekološki značajne površine na gospodarstvu. Njih moraju imati više od 5% ukupnih površina na svom gospodarstvu.

Svi poljoprivrednici koji imaju od 10- 30 ha zemljišta moraju se pridržavati plodoreda i imati najmanje dvije kulture na svom gospodarstvu, a oni sa više od 30 ha tri kulture. To su uz ekološki značajne površine uvjeti za dobivanje zelenih plaćanja uz osnovna plaćanja po površini.

 

SAVJETODAVNA SLUŽBA

PODRUŽNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

ISPOSTAVA LUDBREG

Ludbreg, 26.03.2015.

Zita Ciler, dipl.ing. agr.

042/810-454

savjetodavna sluzba