ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Mali Bukovec

Osnova za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Mali Bukovec je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Mali Bukovec. 7

 

pdf Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Mali Bukovec (235 KB)

pdf Plan djelovanja civilne zastite Opcine Mali Bukovec 2020 (1.80 MB)

pdf Prilozi Planu djelovanja civilne zaštite Općine Mali Bukovec 2020 (1.58 MB)

pdf Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Mali Bukovec za 2020 godinu (631 KB)