Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za I izmjenu i dopunu Prostornog plana

 

 

Načelnik je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mali Bukovec.

 

 pdf ODLUKA (2.91 MB)