Mjesto provedbe: Sveti Petar

Ukupna vrijednost: 84.043,75 HRK, odnosno 11.154,52 EUR

Struktura financiranja:

  • Iznos sufinanciranja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine: 50.000,00 HRK, odnosno 6.636,14 EUR
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 34.043,75 HRK, odnosno 4.518,38 EUR

Iznos u eurima iskazan prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za jedan euro

Poziv na koju je projekt prijavljen: Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

Poziv objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Planirani završetak provedbe projekta: 2022. godina.

Opis projekta, njegovi ciljevi i rezultati:

Rekonstrukcijom javne rasvjete u Kalničkoj ulici u naselju Sveti Petar nastoji se izvršiti zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnom rasvjetom.

Na području provedbe projekta javna rasvjeta postoji, međutim radi se o starom tipu živinih i natrijevih rasvjetnih tijela koja ne zadovoljavaju novije trendove za ekološki prihvatljivom rasvjetom, a napose za ekonomičnosti njihova korištenja. Time bi se, osim ekoloških ciljeva postigle i znatnije uštede u Proračunu Općine te bi ostalo više sredstava za druge razvojne projekte. Osim postojećih zastarjelih svjetiljki javne rasvjete, iste su učvršćene na drvenim stupovima također dotrajalima koje je potrebno ukloniti iz sigurnosnih, starosnih i vizualnih razloga te ih zamijeniti novim stupovima.

Cilj ovog projekta je modernizacija javne rasvjete od raskrižja ŽC2709 i LC25100 kroz cijelu Kalničku ulicu u naselju Sveti Petar, a sve u svrhu uštede potrošnje električne energije javne rasvjete, a time i troškova za električnu energiju, zadovoljavanje zahtjeva za horizontalnom rasvijetljenošću, sprječavanje bliještanja i svjetlosnog zagađenja te ostalim uvjetima prema propisanim normama. Navedeno pridonosi boljoj i kvalitetnijoj isporuci komunalnih usluga što poboljšava kvalitetu življenja lokalnog stanovništva. Zamjena postojećih zastarjelih svjetiljki sa novim svjetiljkama koje se temelje na suvremenoj LED tehnologiji bitno smanjuju svjetlosno onečišćenje, doprinose zaštiti okoliša, zahtijevaju znatno manje troškova održavanja, povećavaju energetsku učinkovitost sustava, a ujedno i poboljšavaju vizualni dojam koji javna rasvjeta ostavlja na građane i posjetitelje naselja Sveti Petar, gdje se i sam projekt provodi.

Provedbom projekta su nabavljena nova energetski učinkovita rasvjetna tijela, novi rasvjetni stupovi te popratna oprema i uređaji, a koja će zamijeniti dosadašnja stara i dotrajala. Nabavljena je sljedeća oprema:

-           LED svjetiljke, 3 komada

-           Montažni tipski zdenac, 8 komada

-           Rasvjetni stup, 3 komada

-          Temeljni vijak, 12 komada

Nabavom gore naveden opreme stvoreni su osnovni uvjeti za rekonstrukciju dijela javne rasvjete u centru naselja Sveti Petar. 

,,Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine''