Mjesto provedbe: Sveti Petar

Ukupna vrijednost: 167.712,45 kn

Struktura financiranja:

  • Proračun Europske unije: 117.000,00 kn
  • Proračun Republike Hrvatske: 13.000,00 kn
  • Proračun Općine Mali Bukovec: 37.732,45 kn

Mjera na koju je projekt prijavljen: Mjera 19 ,,LEADER – CLLD'' , Podmjera 19.2

Planirani završetak provedbe projekta: 2022. godina.

Opis projekta, njegovi ciljevi i očekivani rezultati:

Projektom će se hortikulturno urediti mjesno groblje u Svetom Petru, a sve u svrhu bolje uređenosti i estetici istog. Novo drveće i ukrasno grmlje će se posaditi na mjestima na kojima je do sada bila trava i druga divlja vegetacija, što će uvelike olakšati održavanje groblja urednim i spriječiti rast korova i drugog štetnog bilja na tim mjestima. Također će se postići i viša razina estetike samog groblja, kako bi posljednje počivalište pokojnih članova obitelji i prijatelja žitelja Općine Mali Bukovec ipak bilo uređenije i dostojanstvenije kako i priliči takvim mjestima.

Sadašnje stanje uređenosti groblja ne zadovoljava razinu uređenosti za objekt čija je namjena osigurati dostojanstveno mjesto posljednjeg počivališta članova obitelji žitelja Općine i svih drugih ukopanih na tom mjestu. Hortikulturnim uređenjem će se podići razina uređenosti što će doprinijeti lakšem održavanju i ljepšem izgledu samog groblja. Oko posađenog drveća i grmlja će se ujedno i urediti zelena površina kako bi se ubuduće spriječio rast korova i ostale nepoželjne vegetacije.