Novo Selo Podravsko

Poznato pod imenom Nova Ves, u srednjem vijeku je bilo sjedište bednjanskih posjeda s plemićkom kurijom. 1553. godine selo ima mađarski naziv Ujfalu, a 1555. spominje se pod imenom Nova Vez. Vlastelinstvu Drašković pripada od 1643. godine.

 

 

Selo se nalazi u nizini u istočnom dijelu ludbreške Podravine južno od ceste Ludbreg – Legrad. Na sjevernom ulazu nalazi se kapela Sv. Elizabete Ugarske, sagrađena 1976. godine. Pored nje sagrađen je vatrogasni i društveni dom, a uz ulicu u samom naselju podignuto je raspelo.

 

 


 

U selu je 1787. godine bilo 28 kuća s 220 odraslih žitelja i 55 djece. Najviše stanovnika, 364, selo je imalo 1953. godine. U kasnijem razdoblju taj se broj smajnuje pa 1991. godine Novo Selo Podravsko broji 278 stanovnika, dok ih 2001. ima samo 237. Kako to objasniti? Možemo se držati općeprihvaćenih objašnjenja koja pad broja stanovnika Novog Sela Podravskog povezuju s istom pojavom u gotovo svim ruralnim područjima u Hrvatskoj. No, ovdje postoje i alternativna objašnjenja. Jedno od njih kaže da djevojke iz Novog Sela toliko vole plesati da često u potragu za zabavom odlaze u druga mjesta gdje onda vjerojatno i pronalaze svoje buduće životne partnere. Dokaz? Dio pjesme Igrajte nam mužikaši zapisane još 1917. godine od strane tadašnjeg zborovođe ludbreške Podravine:

 

"Zaigrajte na veselo

Kaj bu čuti v Novo Selo

Morti koja tancarica

Odonud se sim dosmica."