Mali Bukovec

Folder Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Mali Bukovec za 2019. godinu

Dokumenti

pdf Konsolidacija Referentna stranica

29 preuzimanja

spreadsheet Konsolidacija Proracun

29 preuzimanja

document Konslolidacija Bilješke uz PR RAS

27 preuzimanja

document Konsolidacija Bilješke uz BIL

28 preuzimanja