Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf 2020 Pravilnik o unutarnjem redu JUO OMB Popular

505 preuzimanja

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

1226 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

799 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

1062 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

1292 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

1179 preuzimanja

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

2072 preuzimanja