Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf 2020 Pravilnik o unutarnjem redu JUO OMB Popular

230 preuzimanja

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

852 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

517 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

774 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

993 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

912 preuzimanja

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

1556 preuzimanja