Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf 2020 Pravilnik o unutarnjem redu JUO OMB Popular

159 preuzimanja

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

769 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

457 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

703 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

916 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

851 preuzimanje

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

1396 preuzimanja