Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf 2020 Pravilnik o unutarnjem redu JUO OMB Popular

348 preuzimanja

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

990 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

636 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

895 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

1117 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

1021 preuzimanje

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

1797 preuzimanja