Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf 2020 Pravilnik o unutarnjem redu JUO OMB Popular

314 preuzimanja

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

947 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

600 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

863 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

1075 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

988 preuzimanja

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

1723 preuzimanja