Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

627 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

400 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

642 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

796 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

784 preuzimanja

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

1237 preuzimanja