Mali Bukovec

Folder Opći i pojedinačni akti

Dokumenti

pdf 2020 Pravilnik o unutarnjem redu JUO OMB Popular

409 preuzimanja

pdf Sažetak Studije za javni uvid Popular

1056 preuzimanja

pdf Obavijest javna rasprava SUO Bednja Popular

702 preuzimanja

pdf APN i OMB anketni upitnik Popular

958 preuzimanja

pdf Pravilnik o utvrdjivanju povrsine gradjevine Popular

1183 preuzimanja

pdf Poslovnik OV Opcine Mali Bukovec Popular

1082 preuzimanja

pdf Popis stanovnistva 2011 Popular

1894 preuzimanja