Dodjela javnih priznanja Općine Mali Bukovec

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Mali Bukovec poziva sve fizičke i pravne osobe te upravna tijela Općine Mali Bukovec da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Mali Bukovec za 2018. godinu.

         Priznanja Općine Mali Bukovec javne su pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak, ugled i prepoznatljivost Općine, a ponajprije za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, sporta, skrbi te drugih javnih djelatnosti.

         Obrazloženi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se pisanim putem na adresu Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Mali Bukovec, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 14, 42 231 Mali Bukovec do 31. ožujka 2018. godine.

 

  pdf Javni poziv za dodjelu javnih priznanja (581 KB)

 

Predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja:

Slađan Mustač