OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE MALI BUKOVEC

O RASPOREDU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U SVIBNJU 2020. GODINE

Obavještavaju se mještani Općine Mali Bukovec da će se prikupljanje otpada u mobilno reciklažno dvorište u mjesecu svibnju 2020. godine odvijati prema slijedećem rasporedu:

 

08.05.2020. NOVO SELO PODRAVSKO (petak)kod vage k.č.br. 223/1 (za Novo Selo Podravsko i Županec)

 

09.05.2020. MALI BUKOVEC (subota)parkiralište kod groblja k.č.br. 15

 

13.05.2020. SVETI PETAR (srijeda)kod vatrogasnog spremišta

 

14.05.2020. LUNJKOVEC (četvrtak)kod Društvenog doma k.č.br. 140/35 (za Lunjkovec i Martinić)

 

 

U SVIM MJESTIMA RAD MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ODREĐEN JE U VREMENU OD

08:00 DO 13:00 SATI