Poštovani mještani Općine Mali Bukovec,

novi raspored odvoza otpada, razmještaja Mobilnog reciklažnog dvorišta za naselja na području Općine Mali Bukovec, kao i naputak za razvrstavanje otpada dostupni su u nastavku.

 

 

MRD 2021 naputak za razvrstavanje 2020

  

Svi mještani kojima postojeća žuta kanta ili jedna vreća nisu dovoljne za predaju:

- papira 1x mjesečno
- plastike 1x mjesečno
- metala 3x godišnje
- stakla 3x godišnje
- tekstila 2x godišnje

mogu dodatne vreće podići na Općini Mali Bukovec besplatno.

Također treba napomenuti da je Općina Mali Bukovec u suradnji sa Čistoćom d.o.o. organizirala da u mjesečnoj cijeni koju plaćaju, mještani mogu predati svako smeće ili otpad kojeg proizvedu u vlastitim kućanstvima, samo je potrebno na vrijeme obavijestiti Čistoću (042/212-996) o tome. Za sve ostale ili dodatne informacije obratite se u Općinu Mali Bukovec 042/843-143.

Tijekom kalendarske godine, svaki korisnik javne usluge prikupljanja otpada koji redovito plaća ovu uslugu, ostvaruje pravo na odvoz glomaznog otpada i veće količine granja iz svog domaćinstva na poziv i to bez plaćanja dodatne naknade. Postupak je jednostavan te je iz domaćinstva potrebno nazvati na broj telefona 042/212-996 i izreći sve potrebne podatke za daljnji tijek pružanja usluge.