folder Ostalo

Documents

pdf Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Mali Bukovec za 2020 godinu (21 download)
pdf Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Mali Bukovec (27 downloads)
pdf Prilozi Planu djelovanja civilne zaštite Općine Mali Bukovec 2020 (20 downloads)
pdf Plan djelovanja civilne zastite Opcine Mali Bukovec 2020 (27 downloads)
pdf Raspored prikupljanja otpada i naputak za razvrstavanje u 2020. godini. (56 downloads)
pdf Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Mali Bukovec (30 downloads)
pdf Odluka načelnika o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture (30 downloads)
pdf 06 Izvješće o provedenom savjetovanju (43 downloads)
pdf Odluka o izradi 1 izmjena i dopuna PPUO Mali Bukovec (72 downloads)
pdf 00 NACRT Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje od 2019 do 2024 godine (55 downloads)
pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO-a (65 downloads)
pdf Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec (168 downloads) Popular
pdf Prilog 1 Odluka o započinjanju postupka OSPUO (65 downloads)
pdf Prilog 2 Obrazac OSPUO (73 downloads)
pdf Prilog 3 Preslika nacrta Odluke o izradi 1 IiD PPUO (79 downloads)
pdf 2019 Rotary nagrade za izvrsnost natjecaj (121 download) Popular
pdf Javni poziv za dodjelu javnih priznanja (207 downloads) Popular
pdf 2018 Rotary nagrade za izvrsnost natječaj (202 downloads) Popular
document Obrazac zahtjeva za studente 2017. (187 downloads) Popular
document Obrazac zahtjeva za novorođenčad 2017. (212 downloads) Popular