folder Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za Općinu Mali Bukovec za 2018. godinu

Documents

pdf Referentna stranica konsolidirani proračun OMB za 2018 (64 downloads)
spreadsheet Prorac konsolidirani (66 downloads)
document Konsolidacija Bilješke uz BIL (61 download)
document Konsolidacija Bilješke uz P-VRIO (60 downloads)
document Konslolidacija Bilješke uz obrazac PR-RAS (68 downloads)