Položaj

Općina Mali Bukovec najistočnija je jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj Županiji. Smještena na 150 metara nadmorske visine u "gornjem" djelu Podravine.